Energija

Tržište proizvodnje električne energije ima vrlo visoke zahtjeve i standarde u pogledu pročišćavanja vode kako bi se njihovi gubici sveli na najmanju moguću mjeru i povećala učinkovitost. 

Primjena: rashladni sustavi, sustavi tople vode itd.