Shema kemijske pripreme vode za ovlaživače zraka i klima komore

U ovlaživačima zraka i klima komorama kod tretmana zraka koristi se vodena para. Vodenu paru možemo proizvesti pomoću generatora pare, s prskanjem ili ishlapljivanjem na nekoj površini, koja je u doticaju sa zrakom, koji želimo ovlažiti. Tretman vode za ovlaživače zraka i klima komore je sukladan tretmanu vode za niskotlačne parne kotlove. Dodatno je potrebno […]

Shema kemijske pripreme vode za parne kotlove

Shema kemijske pripreme vode za parne kotlove PRIPREMA NAPOJNE VODE Kod parnih kotlova potrebno je s napojnom vodom nadomjestiti razliku između proizvedene pare i vraćenog kondenzata. Ta voda mora biti pripremljena tako, da u sistemu ne uzrokuje nastajanja naslaga, ili korozije. Način pripreme napojne vode ovisi o tipu kotla, radnog tlaka, količini i kvaliteti povratnoga […]