Archive for the 'Kemijska priprema vode' Category

Shema kemijske pripreme vode za ovlaživače zraka i klima komore

Posted on 7 kolovoza, 2019 · Posted in Kemijska priprema vode

U ovlaživačima zraka i klima komorama kod tretmana zraka koristi se vodena para. Vodenu paru možemo proizvesti pomoću generatora pare, s prskanjem ili ishlapljivanjem na nekoj površini, koja je u.. read more

Shema kemijske pripreme vode za parne kotlove

Posted on 7 kolovoza, 2019 · Posted in Kemijska priprema vode

Shema kemijske pripreme vode za parne kotlove PRIPREMA NAPOJNE VODE Kod parnih kotlova potrebno je s napojnom vodom nadomjestiti razliku između proizvedene pare i vraćenog kondenzata. Ta voda mora biti.. read more