Industrijski SBR sustavi.

Kao proizvođači sustava za tretman otpadnih voda naš je zadatak pratiti inovativne tehnologije obrade otpadnih voda , razviti ih i implementirati u stvarnost.
Stoga se koncentriramo na sljedeće tržišne segmente

 • Savjetovanje
 • Proizvodnja postrojenja
 • Napredne i učinkovite tehnologije obrade sukladno potrebama korisnika
 • Pročišćavanje otpadnih voda sa povratnim korištenjem
 • Energetski prihvatljivi i samoodrživi sustavi

 

ESOTEHNA d.o.o. sudjeluje u projektiranju i postavljanju postrojenja za biološko pročišćavanje otpadnih voda zahvaljujući SBR sustavu specijalno dimenzioniranu I projektiranu zapotrebe industrije s naglaskom na prehrambenu kao i za komunalne instalacije .

Ono što smatramo inovativnim je čišćenje visoko zagađenih otpadnih voda do razine koja nam omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu očišćene otpadne vode u nekoliko koraka, sve do kvalitete pitke vode.

SBR POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Kako to praktično funkcionira?

1. Mehanički predtretman

GRUBA FILTRACIJA – UKLANJANJE KRUTIH ELEMENATA IZ OTPADNE VODE

2. Biološka obrada i pročišćavanje

3. Tretman mulja

 

Flokulacija mulja

Koncentracija mulja

SBR sustav – pojašnjenje

Kompletan proces pročišćavanja se odvija u jednom spremniku:

 • Smanjenje organskog otpada
 • Biološka neutralizacija
 • Eliminacija dušika
 • Eliminacija fosfata
 • Odvajanje mulja

 

 

Fotografije industrijskih pročistača

SBR pročistač sa jednim tankom

SBR pročistač sa dva tanka

SBR pročistač sa tri tanka

 

Fotografije komunalnih pročistača

 

PL / Podegrosze D / Lehnin
HU / Rackersztur D / Calvorde

 

 

RECIKLIRANJE

 

Sustavi za daljnju obradu očišćene otpadne vode
za proizvodnju :

 • tehnička voda
 • pitka voda –voda za ponovnu primjenu u industriji – pranje pogona i strojeva , grijanje , hlađenje ….

 

Tehnička voda 1 

Fina filtracija 100 m i dezinfekcija vode pomoću UV dezinfektora dovodi otpadnu vodu do razine tehničke vode, primjenjive za ponovno puštanje u proizvodnju i ponovnu uporabu u primarnom procesu :

 • Maceriranje vode za ječam u proizvodnji slada
 • Macerirajuća voda za čišćenje ovčje vune
 • Proces u kožnoj industriji

 

 

Tehnička voda 2

Dodatni tretman ostatka COD , željezo-3-klorida i
fina filtriracija 100 my te UV dezinfekcija pripremavode za ponovno puštanje u proizvodnju i ponovnu uporabu u primarnom procesu

 • trgovačke praonice rublja

 

Voda za piće

Ultrafiltracijiom i reverznom osmozom vodu dovodimo do kvalitete vode za piće,
primjenjive za upućivanje u proizvodnju i ponovnu uporabu u primarnom procesu

 • prehrambena industrija