Naprave za omekšavanje.

Standardna jednostruka naprava za omekšavanje

Opis:

Standardna verzija proizvodi omekšanu vodu između dvije regeneracije i manju količinu tvrde vode kod samog procesa regeneracije (povratnog ispiranja, usisu soli i sporog ispiranja), ne proizvodi vodu kod brzog ispiranja. Ako radi proizvodnog procesa mora biti uvijek vode (tvrde ili omekšane) potrebno je podesiti by-pass ventil.

Standardna jednostruka naprava za omekšavanje sastoji se iz:
 • posude ionskog izmjenjivača iz poliestera armiranog sa staklenim vlaknima;
 • posude za sol s poklopcem iz PE i sa plastičnim plovnim ventilima;
 • krajnje priključne cijevi i sigurnosnog ventila iz PVC;
 • centralnog distribucijskig ventila na vrhu naprave;
 • ionske mase velikog kapaciteta, koji se zasniva na granulantnoj osnovi.

Standardna dupla naprava za omekšavanje

Prednosti:
 • kontinuirana proizvodnja omekšane vode;
 • jednostavna montaža i vrlo mali ostatak tvrdoće u vodi;
 • prikaz količine omekšane vode, koja će se proizvesti prije slijedeće regeneracije;
 • mala potrošnja soli za jednu regeneraciju;
 • kompaktna izvedba, koja zahtjeva malo prostora,
Standardna dupla naprava za omekšavanje sastoji se od:
 • posude ionskog izmjenjivača izrađene od poliestera armiranog sa staklenim vlaknima;
 • posude za solnu otopinu s poklopcem od PE i s plastičnim ventilom s plovkom;
 • krajnje cijevi i sigurnosnog PVC ventila;
 • centralnog distribucijskog ventila na vrhu naprave;
 • ionske mase velikog kapaciteta, koji se zasniva na granulatnoj osnovi.

Industrijska jednostruka naprava za omekšavanje

Opis rada:

Standardna verzija proizvodi omekšanu vodu između dvije regeneracije i manju količino tvrde vode kod samog procesa regeneracije ( povratno ispiranje, usis solne otopinei sporo ispiranje) kod brzoga ispiranja nema protoka vode prema potrošačima. Ako je potrebno osigurati vodu stalno bez prekida protoka ( tvrde ili omekšane ) potrebno je ugraditi by-pass ventil. Sve naprave su potpuno automatizirane. Upravljanje napravama je u standardnoj verziji isključivo na bazi količine omekšane vode.U posebnoj izvedbi moguće je upravljanje u senzorskoj izvedbi na osnovu mjerenja količine preostale tvrdoće.

Industrijska jednostruka naprava za omekšavanje sastoji se od:
 • posude ionskog izmjenjivača izrađene od armiranog poliestera pojačanog sa staklenim vlaknima;
 • posude za solnu otopinu s poklopcem od PE i sa plastičnim ventilom s plovkom;
 • cijevnih spojeva centralnoga distribucijskoga ventila s posudom ionskog izmjenjivača;
 • centralnog distribucijskog ventila na vrhu naprave;
 • ionske mase velikog kapaciteta, koji se zasniva na granulatnoj osnovi;
 • turbinskoga vodomjera s mehaničkim prenosom;

Industrijska dupla naprava za omekšavanje

Opis rada:

Sve naprave potpuno su automatizirane. Upravljanje napravama u standardnoj izvedbi izvodi se isključivo na osnovu količine oemkšane vode. U posebnoj izvedbi upravljanje se može izvesti pomoću senzora na osnovu mjerenja količine preostale tvrdoće. U ovoj skupini možete izabrati napravu koja u odnosu na protok i kapacitet odgovara potrebama velikom broju industrijskih pogona.U koliko imate zahtjev za veće naprave možemo ih dobaviti prema posebnoj narudđbi.

Industrijska dupla naprava za omekšavanje sastoji se od:
 • Dvije posude ionskog izmjenjivača izrađene od poliestera armiranog sa staklenim vlaknima;
 • posude za solnu otopinu od PE i plastičnim ventilima sa plovkom;
 • cevnih spojeva centralng distribucijskog ventila od mesinga s kontrolnom jedinicom na vrhu naprave;
 • ionske mase velikog kapaciteta, koji se zasniva na granulatnoj osnovi.
 • turbinskog vodomjera s mehaničkim prijenosom.

Kabinetna naprava za omekšavanje K

Upotreba:

Kabinetna naprava za omekšavanje upotrebljava se za omekšavanje vode u industriji i gospodarstvu.Radi na osnovi neutralne ionske izmjene. Vođenje može biti količinski ili vremensko.

Opis rada:

Sirova voda ulazi u napravu za omekšavanje preko centralnog distribucionog ventila. Voda ulazi preko gornje sapnice naprijed u ionsku smolu preko koje prolazi u smjeru odozgo prema dolje.Na svojem putu kroz ionsku smolu ioni kalcija i magnezija se izmjenjuju sa ionima natrija.Omekšana voda ističe kroz donju sapnicu u srednju cijev i po njoj ponovno do centralnog distribucionog ventila te na kraju ističe prema potrošaču. Centralni distribucioni ventil upravlja procesom regeneracije ionske smole kroz različite faze (povratno ispiranje, usis solne otopine/sporo ispiranje, brzo ispiranj). Voda za dobivanje zasićene solne otopine dolazi u solnu posudu preko vremenskog ili nivo graničnika sa plovkom. Kada u posudu za sol doteče dovoljna količina vode centralni distribucioni ventil postavi se u položaj rada. U vremenu regeneracije kroz napravu za omekšavanje protiče prema potrošačima tvrda voda.

Demi cartridges

Use:

In the production of demineralised water for:

 • Moisturisers;
 • Super clean steam generators;
 • Laboratories, pharmacies;
 • Surface treatment;
 • Small steam generators;
 • Dishwashers in restaurants, canteens;
 • Storage batteries;
 • Induction systems;
 • heating systems;
 • Laser applications;
 • Treatment of appliances for reserve osmosis.

Advantages:

 • Easy to use;
 • Quick change of samples;
 • Efficient service network;
 • Continuous quality;
 • Low price;
 • No harmful effects on the environment;
 • No waste water.