Priprema i obrada voda

 • Filtraciju
 • Jonsku izmjenu (omekšivanje vode, deferizacija, demanganizacija i sl. )
 • Uređaje za odsoljivanje
 • Sisteme za doziranja hemikalija i dr.
 • Separacijske tehnologije
 • Sisteme za reverznu osmozu (RO sisteme)
 • Filtraciju
 • Jonsku izmjenu (omekšivanje vode, deferizacija, demanganizacija i sl. )
 • Uređaje za odsoljivanje
 • Sisteme za doziranja hemikalija i dr.
 • Separacijske tehnologije
 • Sisteme za reverznu osmozu (RO sisteme)

Galerija

Logo ESOTEHNA

ESOTEHNA d.o.o.

Bobovje 52b

49000 KRAPINA – Republika Hrvatska