Pravila o privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI MOBILNE APLIKACIJE

Kako biste dobili informacije o svojim osobnim podacima, svrhama i strankama s koje se podaci dijele, obratite se vlasniku.

Tvrtka za vlasnike
podataka: ESOTEHNA d.o.o.

Adresa: Podgorska Krapina 118A, 49000 Krapina  

Javite nam se

Javite nam se putem obrasca u nastavku ili putem e-maila ili telefona za brz odgovor.
Također možete rezervirati bilo kojom od metoda kontakta u nastavku.

Telefon: +385 (0)49 205 303

 

Procesor proizvoda MC
BUSINESS I BUSINESS SAVJETA, MARJETICA CVIKL S.P.

Registracijski broj: 6284515000

ADRESA:KRANJČEVA ULICA 4.3000 CELJE, SLOVENIJA, EU

Kontakt: [email protected]

Tvrtka je upisana u Registar trgovačkih društava okružnog suda u Celju.

 

Vrste prikupljenih podataka

– Vlasnik ne navodi popis prikupljenih vrsta osobnih podataka.
– Ostali prikupljeni osobni podaci mogu se opisati u drugim odjeljcima ovog pravila o privatnosti ili namjenskim tekstom objašnjenja kontekstualno s prikupljanjem podataka.
– Osobne podatke korisnik može slobodno dati ili automatski prikupiti prilikom korištenja ove Aplikacije.
– Svako korištenje kolačića – ili drugih alata za praćenje – ovom Aplikacijom ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija, osim ako nije drugačije navedeno, služi za identifikaciju korisnika i pamćenje njihovih preferencija, isključivo u svrhu pružanja usluge koju zahtijeva Korisnik.
– Nedosajanje određenih osobnih podataka može onemogućiti ovoj Aplikaciji pružanje njezinih usluga.

Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke trećih osoba dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove Aplikacije i potvrđuju da imaju suglasnost treće strane za pružanje podataka vlasniku.

Način i mjesto obrade podataka

Metode obrade
Voditelj obrade Obrada podataka obrađuje podatke korisnika na pravilan način i poduzimaju odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjena ili neovlašteno uništavanje podataka.
Obrada podataka provodi se pomoću računala i/ili alata s omogućenim IT-jem, slijedeći organizacijske postupke i načine strogo povezane s naznačenim svrhama. Osim kontrolera podataka, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba, koje su uključene u rad web-lokacije (administracija, prodaja, marketing, pravna, administracija sustava) ili vanjskim stranama (kao što su pružatelji tehničkih usluga trećih strana, pružatelji pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje vlasnik imenuje, ako je potrebno, kao procesore podataka. Ažurirani popis tih strana može se zatražiti od voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku.

Mjesto
Podaci se obrađuju u operativnim uredima kontrolera podataka i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za dodatne informacije obratite se voditelju obrade podataka.

Vrijeme
zadržavanja Podaci se čuvaju za vrijeme potrebno za pružanje usluge koju je zatražio korisnik, ili navedene u svrhe navedene u ovom dokumentu, a korisnik uvijek može zatražiti da kontrolor podataka obustavi ili ukloni podatke.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Pravna radnja
Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane kontrolora podataka, na sudu ili u fazama koje dovode do mogućih pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilne uporabe ove aplikacije ili povezanih usluga.

Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od voditelja obrade podataka može zahtijevati da otkrije osobne podatke na zahtjev tijela javne vlasti.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika
Osim informacija sadržanih u ovim politikama privatnosti, ova Aplikacija može korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu osobnih podataka na zahtjev.

Zapisi sustava i održavanje U svrhu
rada i održavanja, ova aplikacija i sve usluge trećih strana mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (zapisi sustava) ili koristiti u tu svrhu druge osobne podatke (kao što je IP adresa).

Informacije koje nisu sadržane u ovim politikama
Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte podatke za kontakt na početku ovog dokumenta.

Prava korisnika Korisnici
imaju pravo, u bilo kojem trenutku, znati jesu li njihovi osobni podaci pohranjeni i mogu li se posavjetovati s voditeljem obrade podataka kako bi saznali više o njihovom sadržaju i podrijetlu, provjerili njihovu točnost ili zatražili da ih se dopuni, poništi, ažurira ili ispravi, ili da njihovu transformaciju u anonimni format ili da blokiraju sve podatke koji se čuvaju protivno zakonu, kao i da se usprotive njihovom postupanju iz bilo kojeg legitimnog razloga. Zahtjeve treba poslati voditelju obrade podataka na gore navedenim podacima za kontakt.

Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Da biste utvrdili je li bilo koja od usluga trećih strana koju koristi u 2010-u odala počast zahtjevima “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti.

Promjene u ovim pravila o privatnosti
Kontroler podataka zadržava pravo na promjene u ovim pravilama o privatnosti u bilo kojem trenutku dajući obavijest svojim korisnicima na ovoj stranici. Preporučuje se često provjeravanje ove stranice, pozivajući se na datum posljednje izmjene navedene na dnu. Ako se korisnik protivi bilo kojoj od izmjena Pravila, korisnik mora prestati koristiti ovu aplikaciju i može zatražiti da kontroler podataka ukloni osobne podatke. Osim ako nije drugačije navedeno, tada važeća pravila o privatnosti primjenjuju se na sve osobne podatke koje kontroler podataka ima o korisnicima.

Informacije o ovoj politici privatnosti
Kontroler podataka odgovoran je za ovu politiku privatnosti, pripremljenu počevši od modula koje pruža Marcelino d.o.o. i koji se hostira na Marcelino d.o.o. poslužiteljima.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)
Sve informacije o fizičkoj osobi, pravnoj osobi, instituciji ili udruzi, koje su, ili se mogu, identificirati, čak i neizravno, pozivajući se na bilo koje druge podatke, uključujući osobni identifikacijski broj.

Podaci o korištenju
automatski prikupljeni iz ove aplikacije (ili usluga trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, metodu koja se koristi za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operacijskog sustava koje korisnik koristi, različiti vremenski detalji po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar Aplikacije) i pojedinosti o putu koji slijedi unutar Aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećenih stranica. , i druge parametre o operativnom sustavu uređaja i/ili IT okruženju korisnika.

Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju, a koji se mora podudarati ili biti ovlašten od strane Ispitanika, na kojeg se odnosi Osobni podaci.

Podaci podvrgaju
Pravnu ili fizičku osobu na koju se odnose osobni podaci.
Data Processor (ili Data Supervisor) Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruga ili organizacija ovlaštena od strane Kontrolora podataka za obradu osobnih podataka u skladu s ovim pravilima o privatnosti.

Voditelj obrade podataka (ili vlasnik)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruga ili organizacija s pravom, također zajedno s drugim voditeljom obrade podataka, donosi odluke u vezi sa svrhama, te načinima obrade osobnih podataka i korištenih sredstava, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i korištenje ove Aplikacije. Voditelj obrade podataka, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija
Hardverski ili softverski alat kojim se prikupljaju osobni podaci korisnika.

Obavijest o pravnim informacijama europskim korisnicima: ova izjava o privatnosti pripremljena je u ispunjavanju obveza iz čl. 10 Direktive EZ-a n. 95/46/EZ, a na temelju odredbi Direktive 2002/58/EZ, kako je revidirana Direktivom 2009/136/EZ, na temu kolačića.

Ova pravila o privatnosti primjenjuju se samo na ovu aplikaciju.  Najnovije ažuriranje: 20.11.2020