Servisna služba

Klijentima pružamo uslugu i proizvode koji će pored ostalog pomoći i u smanjenju potrošnje energije i vode uz što je moguće manji utjecaj na životnu sredinu.

Naš izbor je poštivanje najviših standarda kada je u pitanju sigurnost i zdravlje na radu.

Cilj nam je da pravovremenim održavanjem i servisiranjem opreme spriječimo buduće kvarove i održimo opremu u adekvatnom stanju kako bi joj zajedno produžili vijek trajanja smanjili rizike za sigurnost i zdravlje ljudi i ugrožavanje životne sredine.

Ukoliko do kvara dođe naš tim će Vam pomoći da u što kraćem roku oprema opet bude spremna za eksploataciju.

Veliki broj rezervnih dijelova spreman je za isporuku.

Logo ESOTEHNA

ESOTEHNA d.o.o.

Bobovje 52b

49000 KRAPINA – Republika Hrvatska